Program/Info

 

Elverum Mannskor

Sangerstevne 2018

Program:

 

Fredag 8.Juni

 

17.00- 21.00

 

Stevnekontoret er åpent

Rådhusfoajeen

Mottak/Registrering

18.00- 21.00

 

 

 

 

 

 

Konsert åpen vurdering

Festsalen Elverum Rådhus.

Våre 3 seminarledere gir korene direkte tilbakemelding på scenen med øvrige kor som tilhørere. Hensikten er gi både fremførende kor og tilhørere tips og råd for videreutvikling.  

21.00- 24.00

 

 

 

Kulturell Samklang

Festsalen Elverum Rådhus

Uformell sammenkomst hvor det sikkert blir allsang og improviserte opptredner.

 

 

Lørdag 9.Juni

 

08.00

 

 

Stevnekontoret åpner

Elverumshallen

Mottak/Registrering

O9.00-12.30

 

 

 

 

Stevneseminar.

Mannskorene i Festsalen i Rådhuset,

Blandetkorene i Auditoriet på Folkvang

Damekorene i Aulaen på Folkvang

Lunsj:

Lunsj for sangerne serveres på seminarstedene.

11.00-

12.30

Dirigentlunsj

Kantinen på Folkvang

12.45

 

Oppmøte for sangerparade

Elverum Ungdomsskole

13.00

 

Sangerparade gjennom Elverum sentrum

13.30-15.00

 

 

 

Formell åpning av stevnet.

Rådhustrappa - Storgata

Sang ved Seminarkorene og Elverum Mannskor

Hedersbevisninger

16.00- 17.45

 

Konserter

Elverum kirke, Aulaen på Folkvang og Festsalen i Rådhuset

17.45- 19.30

 

Sang på Lokket - Lett og ledig busksang

 

19.30- 02.00

 

Sangermiddag

Elverumshallen

Elverum Storband spiller til dans

 

Søndag 10.Juni

 

11.00- 13.30

 

 

 

 

 

 

Friluftskonsert på Glomdalsmuseet

Vi vandrer innom følgende 4 tun: Tynsettunet, Rendalstunet, Stor-Elvdalstunet og Elverumstunet.

Korene fordeles på disse der hvor det passer best utfra hjemmetilhørighet.

13.30- 14.00

 

 

 

 

Avslutning av Stevnet

Elverumstunet på Glomdalsmuseet

Faneoverrekkelse

Informasjon til Korene:

Frister:

 

Kontakt

Stevnekontoret@sangerstevnet2018.no

Info@sangerstevnet2018.no

Forpleining@sangerstevnet2018.no

Kunstnerisk@sangerstevnet2018.no

Teknisk@sangerstevnet2018.no

Økonomi@sangerstevnet2018.no

Stevneseminar

 

I anledning 100 års jubileet til Vidar Sandbeck har Elverum Mannskor bestillt arrangement av seks av hans sanger. Disse sangene er tema under stevneseminarene.

 

Seminarene blir holdt lørdag kl 09.00-12.30. Det serveres lunsj på seminarstedene

 

Mannskorene samles i Festsalen i Rådhuset, Blandetkorene i Auditoriet på Folkvang og Damekorene i Aulaen på Folkvang.

 

Stevneseminarene ledes av Vigdis Oftung, Lars Eggen og Mick Aspen Melbye. Les mer om de her!